Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Πράξεων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας και της Αυτοδιοίκησης γενικότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Πράξεων του Δήμου Καρδίτσας κ. Σταύρος Παπαγεωργίου στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της 24/8 το Δημοτικό Συμβούλιο για τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης και την οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας ειδικότερα, τόνισε μεταξύ άλλων:

« Με μία λέξη μόνο θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι ΟΤΑ. Η οικονομική κατάσταση των δήμων είναι τραγική.
Για του λόγου το αληθές θα σας αναφέρω ορισμένα νούμερα σχετικά με την εξέλιξη των  χρηματοδοτήσεων για την τελευταία τριετία, όσον αφορά τους ΚΑΠ, τη ΣΑΤΑ και τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
-Για τις λειτουργικές ανάγκες των ΟΤΑ (ΚΑΠ)  το 2009 δόθηκαν 2.845.000.000 €, το 2010 δόθηκαν 2.012.000.000 €, για το 2011 αποδόθηκαν 2.133.135.338 € και 925.992.696 € για μεταφερόμενες αρμοδιότητες και καθαρίστριες, ενώ η εισήγηση για το 2012 ήταν αρχικά να δοθούν 1.415.007.304 €, από τα οποία στην πορεία αφαιρέθηκαν άλλα 244.000.000€ συν 925.992.696 € για τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
Έχουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια της τριετίας μια μείωση σε ποσοστό 55%.
Για τις υπόλοιπες μεταφερόμενες αρμοδιότητες και την καταβολή των αντίστοιχων πόρων ούτε λόγος να γίνεται…

Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Σ.Α.Τ.Α., δόθηκαν στους Δήμους:
2010: 597.000.000 €
2011: 540.299.300 € (αποδόσεις)
2012: 300.000.000 (εισηγητική)
Έχουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια της τριετίας 2010-12 επίσης μείωση κατά 55% της Σ.Α.Τ.Α.
Γίνεται επομένως κατανοητό ότι η Αυτοδιοίκηση συνέβαλε τα μέγιστα στην κρίση με μια άνευ προηγουμένου μείωση των Δήμων, των Νομικών Προσώπων, των Αιρετών και των εξόδων τους γενικότερα σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης που συνεχώς αυξάνει τις δαπάνες της.

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας
Θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω και να σας δώσω κάποια στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του Δήμου μας. Σήμερα, όπως γνωρίζετε τα βασικά έσοδά μας προέρχονται από την Σ.Α.Τ.Α., τους Κ.Α.Π., τα ανταποδοτικά και από υποχρεώσεις τρίτων προς αυτόν.
Σ.Α.Τ.Α.: - Για το έτος 2010 η Σ.Α.Τ.Α. που αποδόθηκε στους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας ανήλθε στο ποσό των 2.195.000,00€.
-Για το έτος 2011 η Σ.Α.Τ.Α, που αποδόθηκε στον Καλλικρατικό πλέον Δήμο Καρδίτσας ανήλθε στο ποσό των 2.053.035,00 €
-Για το έτος 2012 δεν έχει αποδοθεί στο Δήμο μας καμία δόση από την Σ.Α.Τ.Α.
Ο Δήμος μας ήδη έχει δημοπρατήσει κάποια έργα από Σ.Α.Τ.Α., αλλά ο Δήμαρχος δεν υπέγραψε συμφωνητικά ακόμη, ορθώς σκεπτόμενος ότι μπορεί να μην καταβληθεί καθόλου η Σ.Α.Τ.Α. και να μην μπορέσουν να αποπληρωθούν τα έργα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Κ.Α.Π: Τώρα όσον αφορά για τις λειτουργικές δαπάνες (Κ.Α.Π.), το έτος 2010 το ποσό που αποδόθηκε στους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας ανήλθε στο ποσό 11.763.397,14 €
-Για το έτος 2011 οι ΚΑΠ που αποδόθηκαν στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Καρδίτσας ανήλθε στο ποσό των 10.882.918,11 € .
Τα έσοδα του Δήμου μας που προέρχονται από τους ΚΑΠ, από τον Ιανουάριο του 2012 ως τον Ιούλιο του 2012 ανήλθαν στο ποσό των 5.837.516,60 €. Μέσα σ’ αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις (ΤΠΔΥ, ΔΗΚΕΚ –ΔΗΑΜΕΚ, ΔΕΥΑΚ, ΤΠΔ, Σύνδεσμος Ύδρευσης, ΕΜΠΟΡΙΚΗ) και το τελικό ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο μας το πρώτο επτάμηνο  είναι 3.405.000,00€ περίπου.

Ανταποδοτικά τέλη: Τα έσοδά μας από τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας για το Α’ εξάμηνο του 2012 ανέρχεται στο ποσό των 1.219.718,00 €.
Τώρα θα ήθελα να σας πω κάποια στοιχεία, όσον αφορά το ελάχιστο λειτουργικό κόστος του Δήμου μας σε μηνιαία βάση, στο οποίο περιλαμβάνονται κύριες ανελαστικές δαπάνες π.χ. μισθοδοσία δάνεια, δίμηνες και οκτάμηνες συμβάσεις, μισθώματα ενοικίων, επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων και ρυθμίσεις (Τ.Π.Δ.Υ.)

Το μηνιαίο ελάχιστο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.298.000,00€, το οποίο αναλύεται:
-Μισθοδοσία (πάσης φύσεως) : 823.000,00 €
-δάνεια εμπορικής: 135.000,00 €
-πετρέλαια κίνησης- θέρμανσης: 37.000,00 €
-μισθώματα: 10.000,00 €
-δάνεια Τ.Π.Δ.: 93.000,00 €
-Τ.Π.Δ.Υ.: 10.000,00
-Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων: 105.000,00
-Ρύθμιση ΔΟΥ: 32.000,00
-Ρύθμιση ΤΠΔΥ: 3.000,00
-ΠΑΔΥΘ: 50.000

Σ’ αυτό το λειτουργικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται, δικαστικές αποφάσεις, ασφαλιστήρια, ανταλλακτικά, επισκευές αναλώσιμα, υπερωρίες, προμηθευτές κ.λ.π.
Συνεπώς για το πρώτο επτάμηνο 2012 χρειαζόμασταν 1.298.000,00 Χ 7= 9.086.000,00 €.
Τα χρήματα, τα οποία εισπράξαμε μέχρι και το τέλος Ιουλίου από ΚΑΠ και ανταποδοτικά ανέρχεται στο ποσό των 7.057.000,00€ με αποτέλεσμα να υπολειπόμαστε κατά 2.029.000,00€.
Επίσης θα ήθελα να γνωρίζετε ότι από 1-1-2012 καταβάλλονται κανονικά όλες οι εισφορές προς τα Ταμεία, Εφορεία, Δάνεια εργαζομένων, λόγω και της ένταξής μας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ενώ μένει να ρυθμίσουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου τις οφειλές μας προς την ΔΥΟ για το 2011 και το ΤΥΔΚΥ από το 2009 μέχρι 28-2-2012, ύψους περίπου 2.500.000,00 €.
Εκτιμώ ότι για να συνεχίσει να λειτουργεί ο Δήμος μας, αλλά και οι άλλοι Δήμοι της χώρας που αντιμετωπίζουν, σχεδόν στο σύνολό τους, ανάλογα προβλήματα, απαιτείται να διεκδικήσουμε μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. από την Πολιτεία την καθιέρωση του ελάχιστου λειτουργικού κόστους, αλλά ανά Δήμο ξεχωριστά. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ΟΤΑ, ώστε να μπορούν, έστω και με προβλήματα, να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους δημότες αποτελώντας ταυτόχρονα τον εγγύτερο θεσμό προς τον πολίτη και τις ανάγκες του.» κατέληξε ο κ. Παπαγεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 07.21
Δύση: 19.16
Σελήνη
3 ημερών
1833
Οι Τούρκοι απαγχονίζουν 50 Κρήτες επαναστάτες στις Μουρνιές Χανίων.
1901
Οι Βούλγαροι καίνε ζωντανό στη Γευγελή τον Μακεδονομάχο Αγγ. Λέοντα.
1941
Ομαδικές σφαγές στη Δράμα, το Δοξάτου και τις γύρω περιοχές από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής.
1952
Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας καταλαμβάνει το Μικρό και Μεγάλο Νόρι, ανατολικά του ποταμού Ιμτζίν.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Το παιδί και ο κουρέας

Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες». Ο κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψιλά στο άλλο. «Διάλεξε όποιο θες», λέει στο παιδί. Το παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει. «Τι σου είπα;», λέει ο κουρέας, «το παιδί δεν θα μάθει ποτέ». Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί στον δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω, νεαρέ, γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο πελάτης. «Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το παιδί.