Α. Σκόνδρα: «Πάντα στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων»

«Ο αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος έχει ιδιαιτερότητες και χρίζει ετοιμότητας και επαγρύπνησης εκ μέρους της Πολιτείας. Όσο με αφορά, από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και όποιο άλλο σημείο, θα συνεχίσω να βρίσκομαι στο πλευρό του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου. Θα συνεχίσω να επιδιώκω την επίλυση προβλημάτων, την προώθηση δίκαιων θεμάτων που τους απασχολούν και θα στηρίζω κάθε πρόταση για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους.» τόνισε η Βουλευτής κ. Ασημίνα Σκόνδρα, στην ομιλία της στην ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:
«Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, στήριξε τον αγροτικό τομέα, αφενός έχοντας ως στόχο την ανάπτυξή του, αφετέρου την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων, εξαιτίας των κρίσεων των τελευταίων ετών.
Έχουν γίνει παρεμβάσεις,που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών και της προοπτικής, του πρωτογενή τομέα. Νομοθετήσαμετην βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, δόθηκαν οικονομικές ενισχύσεις και φοροελαφρύνσεις, μειώθηκε ο ΦΠΑ στα αγροτοεφόδια, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές,ενδυναμώθηκε η επενδυτική κουλτούρα, για εκμεταλλεύσεις όλων των μεγεθών, και η εκπαιδευτικήδιαδικασία για τους αγρότες.Ενισχύθηκαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, ώστε να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμώναγροτοεφοδίων και ζωοτροφών, απόρροιατης διεθνούς ενεργειακής κρίσης.Εξασφαλίστηκαν επιπλέον κοινοτικοί πόροι, μέσω της ΚΑΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η πολιτική αυτή έχει αποδώσει καρπούς, με ορατά αποτελέσματα στην εσωτερική επάρκεια αγαθών, αλλά και στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα που μπορούν να γίνουν, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αποδώσει πλήρως τις δυνατότητες που έχει, σε μια χώρα παραδοσιακά γεωργική, όπως η δική μας.
Σήμερα συζητάμε μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα βάλει θεσμική και λειτουργική τάξη στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης ρυθμίζειεκκρεμή θέματααρμοδιότητας του Υπουργείου, αναφορικά με ακίνητα, αγροτικά ακίνητα, φορολογικά ζητήματα και θέματα ειδικότερα, όπως η Σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας.

Προβλέπεται για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, η ενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του, ώστενα βελτιστοποιηθεί η δράση του, σε όλους τους τομείς. Ο Οργανισμός προέκυψε το 2011, από την συνένωση τεσσάρων εποπτευομένων φορέων του ΥΠΑΑΤ. Όμως μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας και παρόλη την συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών του, αντιμετωπίζει ζητήματα, που τον εμποδίζουν να αναπτύξει συνεκτικό και ολιστικό σχέδιο δράσης.
Η σημερινή μορφή του,δεν βοηθά στην αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων, όπως η κλιματική και επισιτιστική κρίση.Οι διαρθρωτικές αλλαγές στον σκοπό, την λειτουργία, την δομή και τα όργανα, που τον συνεπικουρούν, θα εξασφαλίσουν καλύτερες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες,για τους αγρότες μας.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόματην παράταση, έως την 31/12/2023, της ισχύος των αποφάσεων παραχώρησης, χρήσης ακινήτων καιδιάθεσης ακινήτων του ΥΠΑΑΤ σε νέους και σε επαγγελματίες αγρότες. Επίσης, το αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων, που δόθηκαν σε κτηνοτρόφους και αγρότες, αλλά και τις προϋποθέσεις διασφάλισής ποιότητας, της ΠΟΠ ελιάς και ελαιόλαδου.
Η Περιφέρεια μου, η Καρδίτσα βασίζεται στην αγροτική οικονομία. Η ζωή του τόπου μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, με τον κάμπο, την γη, τα ζώα και την παραγωγή. Κι εγώ η ίδια, όλη μου τη ζωή θήτευσα σε οργανισμό, που εποπτευόταν από το ΥΠΑΑΤ, σε θέσεις μάχιμες, δίπλα στους αγρότες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Αναμφίβολα η Ν.Δ. διαχρονικά, στηρίζει τον αγροτικό κόσμο. Όπως και τώρα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει επιλύσει πολλάζητήματα και έχει αντιμετωπίσει τις έκτακτες και σε πολλές περιπτώσεις, ακραίες συνθήκες,ο Ιανός στην Καρδίτσα.Ωστόσο ο αγροτικός κλάδος, έχει ιδιαιτερότητες και χρίζει ετοιμότητας και επαγρύπνησης, εκ μέρους της Πολιτείας.Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό, έχουν οι αγροτικές υπηρεσίες, οι Οργανισμοί, η δομή τους, η πλήρης στελέχωσή τους, η εκπαίδευση και οι διαδικασίες τους.
Θετική η τεχνολογική παρέμβαση και η εξέλιξη, με σκοπό την υποβοήθηση των αγροτών και την ίση μεταχείρισή τους.Όμως, όπως σε κάθε μετάβαση, απαιτείται χρόνος, προετοιμασία και συγκεκριμένη στρατηγική. Να μην ξεχνάμε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό αγροτοκτηνοτρόφων, λόγω ηλικίας, γνώσεων ή προσβασιμότητας, δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση των νέων τεχνολογιών και αντιμετωπίζουν προβλήματα στις τυπικές τους υποχρεώσεις και επιβαρύνονται οικονομικά.Στις εφαρμογές των ευρωπαϊκών κανονισμών, θα πρέπει να υπάρχει πάντα, μια εναλλακτική πρόβλεψη, για ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.
Όπως η πιλοτική εφαρμογήφέτος, της μεθόδου παρακολούθησης γης, του monitoring, στους νομούς Καρδίτσας, Ημαθίας και Τρικάλων. Λόγω της υψηλής ακρίβειας και της λεπτομερειακής καταγραφής, των αγροτεμαχίων από το σύστημα, προέκυψαν πολλές αναντιστοιχίες, δημιουργώντας αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο.
Η ταχύτερη και δικαιότερη μέθοδος επίλυσηςτέτοιων ζητημάτων, είναι οι επιτόπιοι έλεγχοι. Αυτό συνεπάγεται γεωτεχνικό προσωπικό και στελέχωση των υπηρεσιών. Είναι ένα ζήτημαπου πρέπει να το δούμε το ταχύτερο δυνατό, διότι οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όχι μόνο για τους επιτόπιους αλλά και συνολικά.Ξέρω ότι τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί από τον Υπουργό, όπως και την κάθετη απόφαση να διορθωθούν. Πιστεύω επίσης ότι, κ. Υπουργέ, θα λύσετε την εκκρεμότητα της προηγούμενης κυβέρνησης, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των νεοσυσταθέντων γεωπονικών τμημάτων, το οποίο πρέπει να γίνει.
Είναι βαθιά πεποίθησή μου, ότι ο αγροτικός τομέας μαζί με την ναυτιλία και τον τουρισμό, είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες, παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας μας. Είναι ο τομέας που απασχολεί, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από 1 εκατομμύριο οικογένειες, που συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ΑΕΠ.  Είναι ο τομέας, που μπορεί σε περιόδους κρίσεων, να εξασφαλίσει επάρκεια αγαθών.Που μπορεί να λειτουργήσει ως βάση, για μια νέα εκβιομηχάνιση της χώρας, δεδομένου ότι δύναται να εξελιχθεί, από πρωτογενή σε δευτερογενή,τριτογενή κοκ.
Όσο με αφορά, από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και όποιο άλλο σημείο, θα συνεχίσω να βρίσκομαι στο πλευρό του αγροτοκτηνοτροφικούκόσμου. Θα συνεχίσω να επιδιώκω την επίλυση προβλημάτων, την προώθηση δίκαιων θεμάτων που τους απασχολούν και θα στηρίζω κάθε πρόταση για την αναβάθμιση καιτον εκσυγχρονισμό τους.

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.06
Δύση: 19.43
Πανσέληνος
641
Θάνατος του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Γ΄. Στον θρόνο τον διαδέχεται ο 15χρονος αδελφός του Ηρακλεωνάς.
1453
Ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής προτείνει στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την Πόλη.
1825
Ο Ιμπραήμ πασάς επιστρέφει στο Νεόκαστρο και την Μεθώνη.
1878
Υπογράφεται συμφωνία με την οποία η Τουρκία παραχωρεί την Κύπρο στην Αγγλία.
1919
Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού απελευθερώνει το Αξάριο.
1941
Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ και η Ελληνική Κυβέρνηση φεύγουν από την Κρήτη και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"