Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Καρδίτσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα cisco – webex) την Τρίτη 22-3-2022 και ώρα 6.30’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

A. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία

2. Έκδοση ψηφίσματος για την αδειοδότηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών πάνω από τη Λίμνη Πλαστήρα

3. Έκδοση ψηφίσματος κατά της επιχειρηματικής δράσης - εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος

4. Έκδοση ψηφίσματος κατά του Τέλους Ταφής και της Περιβαλλοντικής Εισφοράς

5. Επί αιτήματος σωματείων και φορέων της Καρδίτσας για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματά τους, όπως αυτά εκφράστηκαν στο συλαλλητήριο της 3ης Μαρτίου 2022

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη της από 04.10.2021 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 77813/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1955/2021 αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Διαδικασία Εργατικών Διαφορών (εισ: κ. δήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36 MW στη θέση “Γιώτης” στη Δ.Ε Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας, στην Π.Ε Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας” (εισ.: κ. δήμαρχος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια εγκατεστημένης ισχύος 37,5 MW στη θέση “Καπροβούνι Κεφαλόβρυση” στις Δ.Ε Ιτάμου και Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας, στην Π.Ε Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας” (εισ.: κ. δήμαρχος)

4. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ετήσιου απολογισμού έτους 2021 και του ετήσιου Προγραμματισμού έτους 2022 του Φο.Δ.Σ.Α. Δυτικής Θεσσαλίας “Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε” (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εξέτασης πρότασης σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας στο Ο.Τ 604 περιοχής επεκτάσεων Αγίου Νικολάου (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εξέτασης πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας στο Ο.Τ 1228 περιοχής επεκτάσεων Καμινάδων (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εξέτασης πρότασης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τη δημιουργία Κέντρο Άθλησης Πόλης και Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού στην εκτός σχεδίου περιοχή μεταξύ του Μουσικού Σχολείου και της παράπλευσης οδού του Περιφερειακού Καρδιτσομαγούλας (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή εγκριτικής απόφασης, ορισμός επιστημονικού υπευθύνου και ομάδας έργου για την υλοποίηση του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” (εισ: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή σύνδεσης προμήθειας φυσικού αερίου για το οίκημα στέγασης του ΚΑΠΗ επί της οδού Λαχανά 33 στην Καρδίτσα (εισ: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικύρωση ή μη της υπ’αριθ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισ.: πρόεδρος Επιτροπής Ηλ. Σχορετσανίτης)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση του 37ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση της 54ης Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων – καλλιεργήσιμης γης της κοινότητας Ρούσσου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ’αριθ. Ι-17 & Ι-18 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-25 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου -αποθηκευτικού χώρου επί της πλατείας Πλαστήρα (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίων (ΠΟΕ) στο Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά αδιάθετων λημμάτων του δημοτικού δάσους Ραχούλας στο διαχειριστικό έτος 2022 για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της κοινότητας (εισ: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 “Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων ΟΤΑ και των Διοικητικών συμβουλίων των εποπτευομένων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου” του Ν. 4830/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 08.31
Δύση: 18.00
Σελήνη
6 ημερών
1822
Ο Στάικος Σταϊκόπουλος εισέρχεται στο Παλαμήδι του Ναυπλίου και υψώνει τη Γαλανόλευκη.
Οι Έλληνες επαναστάτες, υπό τους Νικηταρά, Τσόκρη και Χατζηχρήστο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορτέσα Κορινθίας.
1826
Μετά από μάχη κατά των ανδρών του Κιουταχή, Ο Φαβιέρος εφοδιάζει με πυρίτιδα τους υπερασπιστές της Ακροπόλεως των Αθηνών.
1851
Πεθαίνει στην Αθήνα ο Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο, ένας εκ των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας.
1912
Απόσπασμα Ευζώνων και το Σύνταγμα Κρητών απελευθερώνουν το χωριό Πεστά της Ηπείρου.
Εκπνέει, θανάσιμα τραυματισθείς και αφού επολέμησε ηρωικώς κατά των Τούρκων στο Δρίσκο ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Οι ναυαγοί 

«Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20, 40, 50 και 70 ετών βρίσκονται σε ένα νησί και σε απόσταση αναπνοής σε ένα άλλο νησί βρίσκονται ισάριθμα πανέμορφα μοντέλα.
Ο 20άρης λέει: -Γρήγορα να κολυμπήσουμε να πάμε απέναντι στα κορίτσια!
Ο 40άρης του απαντά: -Καλά μην βιάζεσαι και τόσο.
Ο 50άρης προτείνει: -Εγώ λέω να κατασκευάσουμε μία σχεδία
O 70άρης: – Για σταθείτε ρε παιδιά. Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά; Αφού κι από εδώ βλέπουμε!!!»