Oμάδες διαβούλευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Κοιν. Ένταξης της Περιφέρειας

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των υπευθύνων των θεματικών ομάδων διαβούλευσης για την κοινωνική ένταξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης καθώς και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επίσης έχει αναπτύξει και λειτουργεί τη διαδικτυακή πύλη www.thess-entaxis.gr η οποία διευρύνεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση με βασικό σκοπό τη δικτύωση καθώς και την αποτύπωση των κοινωνικών δομών και δράσεων στην Περιφέρεια προς ενημέρωση του ειδικού και του ευρύτερου κοινού.
Καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη και αποτελεσματική εξέλιξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Θεσσαλίας αποτελεί η στενή συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και το σύνολο των Δομών Κοινωνικής Προστασίας.

Επιπλέον, για την επίτευξη αυτού του στόχου σημαντικό εργαλείο αποτελεί η διαβούλευση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και πολίτες.
Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη των τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της διαβούλευσης στοχεύει στην κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των επιμέρους αναγκών καθώς και στο στοχευμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων. Η διαβούλευση αποτελεί κοινωνική καινοτομία στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, ιδίως για την προώθηση των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, αναδεικνύει την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, φορείς και πολίτες, τη δικτύωση και τη συστηματική ανταλλαγή εμπειριών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ. Μάντζαρη, Νικ. Πουτσιάκας, Ζ. Γκουτσίδης και Σ. Ορφανιώτη, οι υπεύθυνοι των θεματικών ομάδων και εκ μέρους του τεχνικού συμβούλου οι κ. Νικ. Πιτσούλης και Ιωάννα Γιαννούλη.
Οι θεματικές ομάδες με τους αντίστοιχους υπευθύνους είναι οι παρακάτω:
1.Μακροχρόνια ανεργία και NΕΕTs (Νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης) (Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Γρηγοριάδου στέλεχος της ΔΥΠΑ - Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας (πρώην ΟΑΕΔ) - Συντονίστρια: Αθηνά Χρυσοχού στέλεχος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Περιφέρειας Θεσσαλίας)
2.Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές και την βέλτιστη εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης (Επιστημονικά υπεύθυνος: Παύλος Μπεμπές στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων - Συντονίστρια: Αικατερίνη (Καίτη) Βελεσιώτη υπεύθυνη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας)
3.Άτομα με Αναπηρία (Επιστημονικά υπεύθυνη: Αντωνία Tρικαλιώτη εκπρόσωπος Γενική Γραμματέας του Οργανισμού “i-living” - Συντονιστής: Στέφανος Πάικος Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία - Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Θεσσαλίας)
4.ΡΟΜΑ (Επιστημονικά υπεύθυνος: Χρήστος Γκόβαρης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Συντονιστής: Μανόλης Ράντης μέλος της “Task force” για τους Ρομά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
5.Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Επιστημονικά υπεύθυνος: Δημήτριος Φεγγίτης στέλεχος της ΕΕΤΑΑ - Συντονιστής: Βασίλειος Μπέλης Πρ. Γενικός Διευθυντής της ΑΝΚΑ Α.Ε.)
6.Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (Επιστημονικά υπεύθυνος: Νίκος Αντωνάκης στέλεχος του ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ - Συντονίστρια: Έφη Βαλωμένου Στέλεχος της ΔΥΠΑ Μαγνησίας (Πρώην ΟΑΕΔ) σε συνεργασία με την κ. Βίλυ Οικονόμου από τον ίδιο φορέα)

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν και οι ενέργειες που θα γίνουν από κάθε εμπλεκόμενο. Στις ομάδες συμμετέχουν και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και των Δημοτικών Επιτροπών τα οποία έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία και τους απευθύνθηκε ειδική πρόσκληση.
Στις θεματικές ομάδες έχουν εγγραφεί έως τώρα 110 άτομα.

Οι υπεύθυνοι των θεματικών ομάδων θα αναλάβουν την προετοιμασία ενός συνοπτικού και συνεκτικού κείμενου στρατηγικής της θεματολογίας που αφορά κάθε ομάδα εργασίας, τα προβλήματα που υπάρχουν, κατηγοριοποίηση των επιμέρους αναγκών, ιεράρχηση και διαμόρφωση παρεμβάσεων και προτάσεων που θα οδηγήσουν σε ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι σημαντικότατη καθώς δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα ζητήματα από κάτω προς τα πάνω (bottom up), καθώς και οι προτάσεις που θα διατυπωθούν για επίλυση των προβλημάτων να προέρχονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της εγγύτερης δυνατής εκπροσώπησης.
Στην παραπάνω διαδικασία μπορούν και καλούνται να συμμετάσχουν και άλλοι εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες και μπορούν να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας www.thess-entaxis.gr, στο πεδίο Διαβούλευση – Διαβουλεύσεις Φορέων για τους φορείς και για τους πολίτες στο πεδίο Διαβούλευση – e-forum “Συμμετέχω”.

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 07.20
Δύση: 19.17
Σελήνη
2 ημερών
641
Ο εγγονός του Ηρακλείου, Κώνστας Β΄, ανεβαίνει στον θρόνο.
1672
Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Νικόλαο από την Θεσσαλία.
1764
Οι Τούρκοι θανατώνουν στη Θεσσαλονίκη με ραβδισμούς τον νεομάρτυρα Ακυλίνα από τον Λαχανά Θεσσαλονίκης.
1822
Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Παραμυθιά Έλληνες χριστιανούς που αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν.
1831
Δολοφονείται στο Ναύπλιο ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Ι. Καποδίστριας.
1905
Στην πλατεία "Ατ Παζάρ" του Μοναστηρίου, απαγχονίζεται από τους Τούρκους ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνος καπετάν Κώττας.
1917
Οι Τούρκοι διώκουν Έλληνες σε Νεοχώριο, Καλλίπολη, Ανατολική Θράκη, Σμύρνη και Φιλαδέλφεια.
1918
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει ολόκληρη την Ανατ. Μακεδονία από τους Βουλγάρους.
1941
Ιδρύεται στην Αθήνα το "Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο" (ΕΑΜ), με πρωτοβουλία του ΚΚΕ.
1944
Το 1ο Τάγμα της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας επιτίθεται κατά της πόλεως Μπελάρια της Ιταλίας και την καταλαμβάνει.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Το παιδί και ο κουρέας

Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες». Ο κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψιλά στο άλλο. «Διάλεξε όποιο θες», λέει στο παιδί. Το παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει. «Τι σου είπα;», λέει ο κουρέας, «το παιδί δεν θα μάθει ποτέ». Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί στον δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω, νεαρέ, γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο πελάτης. «Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το παιδί.