Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Καρδίτσας

Ειδική και τακτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας την Τετάρτη 8 Μαρτίου.

Στις 18.15 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω: Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β’ εξαμήνου 2022 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)


Στις 18.30 θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

2 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και ΠΑΔΥΘ Α.Ε. του έργου “παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για το θρυμματισμό ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων των Δημοτικών Ενοτήτων ΙΤΑΜΟΥ – ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ - ΚΑΜΠΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ από την ΠΑΔΥΘ ΑΕ στο Δήμο Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου και της Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ” (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή συμπληρωματικής επιχορήγησης στον Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή της υπ’αριθ. 67/2023 της Οικονομικής Επιτροπής περί  δωρεάς χρηματοδότησης ποσού ύψους 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για Κατασκευή Παιδικής Χαράς στο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Αρτεσιανού, την έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού και την εξουσιοδότηση του κ. δημάρχου για υπογραφή του συμφωνητικού (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση  αιθουσών  του Δημοτικού Σχολείου Καστανιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιάς – Μούχας  «Ο ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝ» προς κάλυψη των αναγκών στέγασής του (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χωροθέτηση προτομής του αειμνήστου Δημητρίου Σιούφα σε εφαρμογή της με αρ. 37/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής δωρεάς (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β’ ΦΑΣΗ” (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΕΡΜΟ” (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 4ου Α.Π.Ε του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΣΑΠΟΧΑ» (Α.Μ.4/2019) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 618/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), του Δήμου Καρδίτσας» (εισ.: Νατ. Τζέλλου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 637/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας “Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Καρδίτσας”» (εισ.: Νατ. Τζέλλου)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Μάρτιο 2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αρδευτικής περιόδου και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Φωτ. Παπαδημητρίου)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 282/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού  μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση – τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης των υπ’αριθ. Κ-1 και Κ-2 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης των υπ’αριθ. Κ-13, Κ-14, Κ-15 και Κ-16 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση της δημοτικής αποθήκης της πρώην ΕΑΣΚ της κοινότητας Καλλιφωνίου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραγραφή μισθοδοτικών καταστάσεων διετίας και τιμολογίων πενταετίας από το Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τέλος 0,5% (Γ.Κ) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων Δ.Τ.- Δ.Φ & Τ.Α.Π. (Παπ. Στ.) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων Δ.Τ.- Δ.Φ & Τ.Α.Π. & επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (Ζαμ. Νικ.) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από ΤΑΠ έτους 2021 (Ντ. Γ.) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από τέλη & Φ.Π.Α. ύδρευσης ετών 2014-2015 της Κοινότητας Σταυρού (Ευθ. Ρεβ.) (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από σύσταση οικογενειακού τάφου (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου (εισ: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 97/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (κανονιστικού περιεχομένου) που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη της Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε για χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.01
Δύση: 19.51
Πανσέληνος
323 π.Χ.
Ο Μέγας Αλέξανδρος ασθενεί αιφνιδίως στην Βαβυλώνα.
1397
Ο Γιακούπ πασάς καταλαμβάνει το Άργος και το Λεοντάρι.
1789
Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τήνο.
1821
Σφαγές Ελλήνων σε Σμύρνη και Μοσχονήσια από τους Τούρκους.
1824
Οι οπλαρχηγοί Τσόγκας και Ράγκος επιτίθενται κατά της Σκουληκαριάς Άρτας.
1906
Φονεύεται στις φυλακές Μοναστηρίου ο Μακεδονομάχος Φ. Σερόνης.
1941
Οι Γερμανοί εισέρχονται στην Κάνδανο Χανίων και ανασκάπτουν το χωριό εκ θεμελίων.
1942
Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στο χωριό Γάζι του Ηρακλείου 62 προκρίτους της πόλεως Ηρακλείου.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"