"Νέα πρωτοβουλία ενδυναμώνεται η μεταρρύθμιση για την κρατική αρωγή μετά από φυσικές καταστροφές"

Χρ. Τριαντόπουλος στη Βουλή

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, τοποθετήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη συζήτηση επί της Αρχής επί του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Υφυπουργός, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, κατά την ομιλία του σημείωσε πως «η κλιματική κρίση αποτελεί, δυστυχώς, τη νέα δυσμενή πραγματικότητα. Πλέον, φαινόμενα και φυσικές καταστροφές – που θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν στην πατρίδα μας – “χτυπούν” την πόρτα μας τακτικά. Πλέον, ακραία φαινόμενα και πρωτόγνωρες καταστροφές συμβαίνουν όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονα από ότι στο παρελθόν. Και, δυστυχώς, η Ελλάδα – και η ευρύτερη γειτονιά μας – είναι στο πυρήνα της κλιματικής κρίσης και των νέων δεδομένων.

Σε αυτά τα νέα δεδομένα έχει προσαρμοστεί, από την πρώτη στιγμή, η κυβερνητική στρατηγική. Μία εθνική στρατηγική – υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη – που εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Αυτοί είναι:

1ος. Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, εμπροσθοβαρώς, ώστε να μετριαστούν – όσο γίνεται – οι δυνάμεις εκείνες που συντελούν στην κλιματική κρίση.

2ος. Η έμφαση τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης μέσα από την ουσιαστική δημιουργία της πολιτικής προστασίας, που εξελίσσεται, ενδυναμώνεται, επεκτείνεται. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνουν συγκρίσεις με το τι υπήρχε – ή μάλλον δεν υπήρχε – αν κοιτάξουμε μια πενταετία πριν.

3ος. Η δημιουργία του πλαισίου της κρατικής αρωγής, το οποίο και δημιουργήθηκε, μεγάλωσε και επεκτείνεται όλη αυτή την περίοδο, ώστε το κράτος να μπορέσει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, και προς εκεί που υπάρχει ανάγκη, να σταθεί αρωγός σε πολίτες και περιοχές μετά από μία φυσική καταστροφή. Ένα πλαίσιο, φυσικά, που εξελίσσεται συνεχώς. Εξελίσσεται μέσα από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται και στην υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία. Ένα πλαίσιο, που ξεκίνησε από το μηδέν.

Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο για να σας περιγράψω τι υπήρχε πριν από πέντε χρόνια και τι έχει δημιουργηθεί τώρα. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά κατά την προηγούμενη περίοδο; Διοικητικός κατακερματισμός σε πολλές γενικές γραμματείες και υπουργεία. Αποσπασματικά μέτρα – κυρίως ανά φυσική καταστροφή. Γραφειοκρατία και καθολική απουσία ψηφιοποίησης. Χαμηλές ενισχύσεις και πολλοί περιορισμοί ως προς την επιλεξιμότητα. Απουσία δημιουργικής διάθεσης για στοχευμένα μέτρα. Μεγάλη καχυποψία προς το πληγέντα, καθώς δεν υπήρχαν προβλέψεις για τίποτα άμεσο – όπως μια προκαταβολή. Και οι όποιες άμεσες κινήσεις στερούνταν στόχευσης, ελέγχων, διασταυρώσεων αλλά και ολοκλήρωσης – τα σχήματα “δεν έκλειναν”, αλλά είχαν “ουρές” που εκτείνονται μέχρι και σήμερα. Μεγάλοι χρονικοί ορίζοντες, αρκετών ετών, μέχρι να δοθεί κάποια ενίσχυση. Και, φυσικά, αδιαφορία για την επόμενη ημέρα μιας φυσικής καταστροφής. Εντοπίζοντας όλα αυτά, καθώς και τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, η Κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι νέο, την κρατική αρωγή. Και αυτό ξεκίνησε σταδιακά, με αφετηρία τις φυσικές καταστροφές του 2020, όπου όλα αυτά ήρθαν στην επιφάνεια – και έπρεπε άμεσα να τα αλλάξουμε.

1η. Πρώτη κίνηση, ήταν ο νόμος περί της κρατικής αρωγής, ο ν. 4797/2021. Ήταν η νομοθετική πρωτοβουλία που, μεταξύ πολλών άλλων, σύστησε την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη στήριξη των επιχειρήσεων, δημιούργησε το Ταμείο Κρατικής Αρωγής, θέσπισε την πρώτη αρωγή και τη χορήγηση προκαταβολών, και ενοποίησε διοικητικά το πλαίσιο υπό ένα Υπουργείο από τέσσερα που ήταν πριν. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2020, ως Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, υπέγραψα ΚΥΑ – με άλλους δέκα υπογράφοντες (Γενικούς Γραμματείς και Υπουργούς) – για να λάβει μια επιχείρηση το 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς που υπέστη το 2015! Από το 2015 στο 2020. Και ενίσχυση 30%. Πλέον, για παράδειγμα στο φαινόμενο “Daniel”, η προκαταβολή είναι το 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς και η τελική επιχορήγηση είναι στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, υπό ένα Υπουργείο. Καταφέραμε, λοιπόν, να συγκεντρώσουμε τις αρμοδιότητες, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να ψηφιοποιήσουμε πολλά βήματα, να μειώσουμε χρόνους, να αυξήσουμε ενισχύσεις, να ενσωματώσουμε στάδια, αλλά και να εσωτερικοποιήσουμε διαδικασίες.

Και, φυσικά, πετύχαμε να οργανώσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τις Περιφέρειες, εισάγοντας – μεταξύ άλλων – το θεσμό του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής. Και αυτό διότι ο βραχίονας υλοποίησης του σχήματος είναι οι επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής των Περιφερειών. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών είναι αυτές που – με την στενή συνεργασία και επίβλεψη της κεντρικής υπηρεσίας – κάνουν τους ελέγχους, καταλήγουν στις εκτιμήσεις και αποστέλλουν τα στοιχεία στην κεντρική υπηρεσία. Και η κεντρική υπηρεσία προχωρά στην πληρωμή. Πληρωμή που – στην περίπτωση του φαινομένου “Daniel” – όταν είναι ολοκληρωμένη η υποβολή των στοιχείων, σε επίπεδο προκαταβολής, γίνεται μέσα σε μία εβδομάδα κατά μέσο όρο. Μάλιστα, έχουμε εξελίξει τόσο την εσωτερική συνεργασία που τα στοιχεία μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής υποβάλλονται και επεξεργάζονται ταυτόχρονα σε κοινό ψηφιακό περιβάλλον, πριν την οριστική υποβολή τους, χωρίς να πρέπει να προηγηθούν ανταλλαγές στοιχείων ή φακέλων ψηφιακά ή (ακόμα χειρότερα) ταχυδρομικά, όπως συνέβαινε πριν το 2019. Όσο, λοιπόν, ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη είναι η ροή στοιχείων από τις επιτροπές και τα κλιμάκια της κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, τόσο πιο γρήγορα προχωρούν και οι πληρωμές. Και δουλεύουμε όλοι – σε στενή συνεργασία και συνεχή βελτίωση – για το κοινό αποτέλεσμα.

2η. Δεύτερη κίνηση, η ένταξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Ουσιαστικά, εντάξαμε στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και τους αγρότες, συμπεριλαμβάνοντας τον εξοπλισμό τους, τα πάγιά τους, το έγγειο κεφάλαιό τους, αλλά και το φυτικό τους κεφάλαιο – τα δέντρα δηλαδή. Αντιμετωπίσαμε τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως επιχειρήσεις, εντάσσοντας όλα αυτά τα νέα στοιχεία στην κρατική αρωγή. Στοιχεία που πριν την κρατική αρωγή είτε καλύπτονταν από το παρωχημένο καθεστώς των ΚΟΕ, των παλιών ΠΣΕΑ, είτε δεν καλύπτονται καθόλου. Και ό,τι καλύπτονταν, βασίζονταν σε περιοριστικές λογικές, σε ξεπερασμένα τιμολόγια και σε χρόνο υλοποίησης που ξεπερνούσε τα τέσσερα χρόνια. Και το υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, ο οποίος και αυτός τα τελευταία χρόνια προσαρμόστηκε στις νέες ανάγκες των αγροτών. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ο ΕΛΓΑ της τελευταίας πενταετίας δεν έχει καμία σχέση με τον ΕΛΓΑ των προηγούμενων ετών. Και αναφέρομαι στο έργο του και στους πόρους που διέθεσε, ξεπερνώντας όρια, αξιοποιώντας νέα εργαλεία, διαμορφώνοντας νέα σχήματα και τρέχοντας με ρυθμούς που δεν έχουν σχέση με το παρελθόν. Συνεργαστήκαμε στενά, με απτά αποτελέσματα. Για να υπάρχει, απλώς, μια αίσθηση των αποτελεσμάτων, οι επιχειρήσεις, αλλά και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που πληρώθηκαν από τις κατακερματισμένες ως το 2021 υπηρεσίες και κατόπιν από την υπηρεσία της κρατικής αρωγής είναι 55 το 2016, 51 το 2017, 218 το 2018, 378 το 2019, 438 το 2020, 739 το 2021, 4.526 το 2022, kαι στο τέλος του φετινού έτους ο αριθμός θα είναι πολύ μεγάλος. Και αναφέρομαι σε μοναδικά ΑΦΜ διεκπεραιωμένων υποθέσεων. Από 200 σε 4.500 περιπτώσεις. Περιττεύει να σχολιάσουμε κάτι άλλο.

3η. Τρίτη κίνηση, η δημιουργία της πλατφόρμας της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Η ενιαία πλατφόρμα δημιουργήθηκε το 2021, παρέχοντας την πρώτη αρωγή, προς επιχειρήσεις, προς νοικοκυριά (για την αποζημίωση της οικοσκευής ή έναντι της στεγαστικής συνδρομής), και – φυσικά – προς αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρώτη αρωγή, η οποία δεν είναι η προκαταβολή. Και αυτό διότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο ποσό που χορηγείται άμεσα, και όχι ως ένα ποσοστό της εκτιμηθείσας ζημιάς. Πρόκειται, λοιπόν, για μία πλατφόρμα με συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία, που, σε στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ανοίγει σε 2-3 ημέρες μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Και μέσα σε λίγες μέρες – μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις – είναι σε θέση να χορηγεί την πρώτη αρωγή. Με τα επίπεδα της πρώτης αρωγής να κυμαίνονται ανά περίπτωση. Το μέγιστο ποσό είναι αυτό των 14.000 ευρώ είτε επρόκειτο για τη στεγαστική συνδρομή στο σεισμό και στις πυρκαγιές του 2021, είτε επρόκειτο για τις επιχειρήσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες κατά το φαινόμενο “Daniel”. Από την άλλη, όμως, η προκαταβολή του 50% έναντι της κρατικής αρωγής – κατά το φαινόμενο “Daniel” – μπορεί να φτάσει τα 200.000 ευρώ. Άλλο, λοιπόν, η πρώτη αρωγή, άλλο η προκαταβολή. Με την πρώτη αρωγή να είναι η άμεση βοήθεια μετά από μια φυσική καταστροφή. Και πολύ σημαντική βοήθεια, αφού μέχρι τώρα έχουν χορηγηθεί συνολικά 303 εκατ. ευρώ μόνο από το σχήμα της πρώτης αρωγής.

Και αθροιστικά, από την υπηρεσία της Κρατικής Αρωγής – όπως την εξελίσσουμε με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία – έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα 490 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες, είτε ως πρώτη αρωγή, είτε ως προκαταβολή, είτε ως ειδικό σχήμα, είτε ως τελική επιχορήγηση, είτε ως αποζημίωση για το φυτικό κεφάλαιο.

4η. Τέταρτη κίνηση, η επέκταση και ενδυνάμωση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Μία δυναμική Κυβερνητική Επιτροπή που συμπεριέλαβε όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ενδυναμώνοντας το συντονισμό και τη συνεργασία, επεκτάθηκε – εισηγητικά και γνωμοδοτικά – σε όλο το εύρος της αποκατάστασης και στήριξης, δημιούργησε υπό-επιτροπές και ομάδες για να «τρέχουν» επιμέρους ζητήματα και project, συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που προκύπτουν, εξελίσσει τα στοιχεία του πλαισίου στήριξης μέσα από στενή συνεργασία, αλλά διαμορφώνει και νέα εργαλεία στήριξης όπου χρειάζεται, και δίνει έμφαση και στην επόμενη ημέρα μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής, όπως στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και σε άλλες περιοχές με τα ειδικά σχέδια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Ουσιαστικά, το έργο της Κυβερνητικής Επιτροπής συνετέλεσε στη σταδιακή εναρμόνιση και ενοποίηση όλων των συστατικών της αποκατάστασης και στήριξης, που πήρε «σάρκα και οστά» με την επόμενη κίνηση.

5η. Πέμπτη κίνηση, η δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μία νέα Γενική Γραμματεία – που «χτίζεται» από την αρχή – σε ένα νέο Υπουργείο, που βρίσκεται σε αντίστοιχη φάση δημιουργίας και εξέλιξης, η οποία ενσωμάτωσε και ενοποίησε σχήματα που αφορούσαν τουλάχιστον τέσσερα Υπουργεία. Συγκεκριμένα, κάτω από μία στέγη είναι η κρατική αρωγή προερχόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών, η στεγαστική συνδρομή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ενίσχυση για την οικοσκευή από το Υπουργείο Εσωτερικών και ένα μέρος της μέριμνας για τους αγρότες που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και κάτω από αυτή τη «στέγη» υπάρχει ένας αυξημένος οριοθετημένος προϋπολογισμός, αυτός του ειδικού προγράμματος για τις φυσικές καταστροφές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ. Με την επόμενη κίνηση ερχόμαστε να ενδυναμώσουμε αυτή την κομβική μεταρρύθμιση.

6η. Έκτη κίνηση, είναι η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Μία νομοθετική πρωτοβουλία, με τέσσερις βασικούς πυλώνες.

1ος. Πρώτος πυλώνας είναι η οργανωτική, υπηρεσιακή και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργούνται (α) η Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού, με τρεις Διευθύνσεις και ογδόντα (80) οργανικές θέσεις, ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας το μεγάλο έργο που έχει επωμιστεί – πάνω από 55.000 περιπτώσεις αποζημίωσης, (β) η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου και Κρήτης, ενοποιώντας τους δύο Τομείς που υπάρχουν σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλά και τα γραφεία σε άλλες περιπτώσεις όπως η Σάμος, ολοκληρώνοντας τη χωρική κατανομή του έργου, (γ) η πρόβλεψη σύστασης Τομέων Κρατικής Αρωγής – παράλληλα με τους Τομείς της ΓΔΑΕΦΚ – σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών, ώστε να είναι σε θέση ο κρατικός μηχανισμός να ανταποκρίνεται στο μεγάλο φόρτο, (δ) η θέση του Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης, με έμφαση στην επόμενη ημέρα μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπου υλοποιούνται σχέδια ανάπτυξης και ανασυγκρότησης, (ε) η πρόβλεψη δυνατότητας ενσωμάτωσης των στελεχών – περίπου 70 – των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων και Πυρόπληκτων (ΤΑΣ-ΤΑΠ) στη Γενική Γραμματεία, αυξάνοντας το στελεχιακό δυναμικό της, και (ζ) οι προβλέψεις για στήριξη και διευκόλυνση των στελεχών της Γενικής Γραμματείας που εργάζονται συχνά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβάνοντας τους στο καθεστώς αποζημίωσης για όσους εργάζονται πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, αλλά και παρέχοντας ειδικές προβλέψεις όσον αφορά τα έξοδα κατά την περίοδο αυτοψιών. Και πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως από το 2019 έως και τώρα έχουν γίνει περισσότερες από 100.000 αυτοψίες.

2ος. Δεύτερος πυλώνας είναι ο εμπλουτισμός των σχημάτων με συστατικά και στοιχεία που ενδυναμώνουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των σχημάτων στήριξης μετά. Πρόκειται για στοιχεία, όπως η δυνατότητα χορήγησης κατοικίας συγκεκριμένου τύπου (6 τύποι κατοικιών) αντί της συμβατικής στεγαστικής συνδρομής, η παροχή στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή πληγείσας οικίας εκτός μιας κατολισθαίνουσας περιοχής, η ένταξη επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά από μία φυσική καταστροφή σε διαδικασία γρήγορης κατεδάφισης, η πρόβλεψη για επιστροφή με δόσεις των ενισχύσεων και της πρώτης αρωγής σε περίπτωση που προέκυψαν μη δικαιούχοι, περιλαμβάνοντας και διαδικασία ενστάσεων, αμφότερα προς διευκόλυνση των πολιτών, η επέκταση των τρόπων οριοθέτησης μιας φυσικής καταστροφής, ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις δικαιούχων στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, και η επέκταση της παροχής προκαταβολής της κρατικής αρωγής και στους κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης – δηλαδή στους μη κατά επάγγελμα αγρότες.

3ος. Τρίτος πυλώνας είναι η διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν τη συμπόρευση της αρωγής του κράτους με την ιδιωτική ασφάλιση έναντι των φυσικών καταστροφών. Προς αυτή την κατεύθυνση (α) συστήνεται το Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην Κυβέρνηση, αλλά και στην οικονομία, ενσωματώνοντας και προτάσεις που κατατέθηκαν στη διαβούλευση, (β) δημιουργείται η Εθνική Στρατηγική για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, όπου θα περιλαμβάνει τα βασικά σημεία, τις κατευθύνσεις και τα κίνητρα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών ώστε να συμπορευθεί αρμονικά με την κρατική αρωγή, και (γ) προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών για επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

4ος. Και ο τέταρτος πυλώνας είναι παρεμβάσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα σε μία συνεχή προσπάθεια ενδυνάμωσης και εξέλιξης.

Η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας νομοθετικής τριλογίας που δουλεύουμε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αφορά το έργο και τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Οι άλλες δύο, που είναι σε φάση προετοιμασίας, αφορούν την εξέλιξη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα, αφενός, του σχήματος της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις, και, αφετέρου, του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής. Νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ολοκληρώσουν το θεσμικό πλαίσιο των πολιτικών και των εργαλείων του ενιαίου χαρτοφυλακίου της κρατικής αρωγής και της αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, προχωρούν καθημερινά μια σειρά από διεργασίες για τη λειτουργική και επιχειρησιακή εξέλιξη της Γενικής Γραμματείας.

Αυτές – μεταξύ άλλων – είναι (α) η ολοκλήρωση της ενοποίησης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας σε ένα σύμπλεγμα κτιρίων, αλλά και της στεγαστικής ομαλότητας στις περιφερειακές μας υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, (β) η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και του έργου τους σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και τα νέα δεδομένα – με τη συνεργασία και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και (γ) η επέκταση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών – σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – αλλά και η δημιουργία του ενιαίου μεγάλου και διαλειτουργικού κόμβου της κρατικής αρωγής στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Και όλες αυτές οι διεργασίες προχωρούν, ενώ ταυτόχρονα οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας λειτουργούν εντατικά για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο της ενίσχυσης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Πρόκειται για κάτι που δεν είναι εύκολο. Να δημιουργείται, δηλαδή, μια νέα και λειτουργική Γενική Γραμματεία μέσα από την συνένωση προηγούμενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα όλες αυτές οι υπηρεσίες να πρέπει να λειτουργούν με εντατικό ρυθμό για να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.

Μπορεί, λοιπόν, να μην είναι εύκολο. Είναι όμως δυνατό και είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που γίνεται με εντατική δουλειά από όλες και όλους στη Γενική Γραμματεία για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Εντατική δουλειά ακολουθώντας ευλαβικά τη φιλοσοφία που έχουμε εδραιώσει, με συχνή παρουσία στο πεδίο και συνεργασία με τους πολίτες, από την πρώτη στιγμή: η αρωγή του κράτους να φθάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όλους όσους τη δικαιούνται μετά από μία φυσική καταστροφή. Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά. Και σας καλώ να στηρίξετε την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.».

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.09
Δύση: 19.57
Σελήνη
6 ημερών
1470
Οι Τούρκοι πραγματοποιούν έφοδο, εισχωρούν στη Χαλκίδα και την κυριεύουν από τους Βενετούς.
1715
Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το Άργος από τους Βενετούς.
1913
Αγήματα του Ελληνικού Στόλου απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη.
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη.
1920
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Αδριανούπολη, φθάνοντας έως την Τσατάλτζα, έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"